polityka-bg1.jpg

Polityka Jakości

Firma od początku istnienia opracowuje własne schematy i struktury zgodne z ISO 9001:2015.

Każdy z kroków naszych działań jest rejestrowany i odpowiednio archiwizowany.

Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie pod kątem zgodności i wymagań z odpowiednimi normami i dyrektywami UE. Jako zespół wszyscy pozostajemy do Państwa dyspozycji niezależnie od typu sprawy.

Obecnie firma podjęła kroki w celu wdrożenia:

  • System Zarządzania jakością ISO 9001:2015
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/OHSAS 18001

INDUSTRY PIPING CONTRACTORS SP Z O.O.
ul. Śląska 53 /B303
81-304 Gdynia, Polska

  • Email: office@ipcontractors.pl
  • Mobile: +48 505 141 284
  • Web: www.ipcontractors.pl

Social Media

Projekt NRGstudio © Copyright IPC . All Rights Reserved

Search